WATANABEVAC (THAILAND) CO.,LTD.

face

PROFILE

COMPANY NAME            WATANABEVAC (THAILAND) CO., LTD.
ESTABLISHED WHEN        9 APRILL 2018

MANAGEMENT TEAM      MR. NOBUKI SOGA (MANAGING DIRECTOR)
                                        MR. SOMKID PLUNGNGAM (FACTORY MANAGER)

body

WATANABE SHINKU CO., LTD. ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2509 และดำเนินการซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 50 ปี เราได้ให้การบริการที่มีความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าโดยอาศัยความสามารถทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและเหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้การดูแลลูกค้าของเราดียิ่งขึ้น เราจึงขยายฐานบริษัท โดยก่อตั้ง WATANABEVAC(THAILAND) CO., LTD ขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

foot

INFORMATION

: ขายซ่อมแซมบำรุงรักษาการบริหารจัดการเครื่องจักรระบบปั๊มสุญญากาศ
 : ออกแบบพัฒนาและผลิตเครื่องจักรระบบปั๊มสุญญากาศอะไหล่และ อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสุญญากาศ
 : นำเข้า ส่งออก ขาย ให้เช่า เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์
 : รับซื้อ ขาย อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องจักรระบบปั๊มสุญญากาศมือสอง
 : ดูแลให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านเทคนิคเครื่องจักรระบบปั๊มสุญญากาศ

Scroll to Top