บริษัท วาตานาเบ้แวค (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรประเภทปั๊มสุญญากาศ อาทิ Rotary pump, Mechanical booster pump, Diffusion pump และอื่น ๆ รวมทั้งอะไหล่ต่าง ๆที่เกี่ยวกับระบบปั๊มสุญญากาศ นอกจากนี้บริษัทสามารถออกแบบและติดตั้งระบบปั๊มสุญญากาศให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ปั๊มสุญญากาศมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 50 ปี บริษัทฯมีความพร้อมในการให้คำปรึกษา ตลอดจนดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว Watanabevac (Thailand) Co., Ltd.

Scroll to Top