Rotary  Pump

OSAKA VACUUM
OSAKA VACUUM
SHINKO SEIKI
SHINKO SEIKI
LEYBOLD
LEYBOLD
DIAVAC
SHIBAUYRA
ULVAC
MARUYAMA

เราสามารถ Overhaul and Maintanance Rotary pump ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทเราจะทำการซ่อมแซมและทำความสะอาดอุปกรณ์แต่ละชิ้นอย่างละเอียด เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพในการทำงานดีเยี่ยมรวมถึงมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น 

user comment
user comment
Scroll to Top