บริษัท วาตานาเบ้แวค (ไทยแลนด์) จำกัด

ออกแบบและติดตั้งระบบปั๊มสุญญากาศให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ.รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ปั๊มสุญญากาศมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา.ด้วยประสบการณ์ที่มากว่า50ปี.

การบำรุงรักษาปั๊มสุญญากาศ

บริษัทฯมีทีมผู้ชำนาญการด้านปั๊มสุญญากาศและประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี.ในการซ่อมบำรุงรักษาปั๊มสุญญากาศ.เราสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพร้อมที่จะดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าตลอดเวลา

ออกแบบและปรับปรุงระบบปั๊มสุญญากาศ

เราสามารถออกแบบและปรับปรุงระบบปั๊มสุญญากาศให้เหมาะสมและตรงกับลักษณะงานของลูกค้า
เราซ่อมแซมบำรุงรักษาปั๊มสุญญากาศทุกชนิด / ออกแบบปั๊มให้เหมาะสมกับลักษณะงาน / ซื้อ-ขายปั๊มและอะไหล่ / ตรวจเช็คจุดรั่วต่าง ๆพร้อมให้คำปรึกษา.
เราซ่อมแซมบำรุงรักษาปั๊มสุญญากาศทุกชนิด
ตรวจเช็คจุดรั่วของระบบปั๊มสุญญากาศ

เรามีบริการเช็คจุดรั่วของระบบปั๊มสุญญากาศ เนื่องด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและผู้ชำนาญการเกี่ยวกับปั๊มสุญญากาศทำให้เราสามารถหาจุดรั่วของระบบและทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว.

ขายอุปกรณ์ปั๊มสุญญากาศ

ทางบริษัทเรานำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ปั๊มสุญญากาศทั้งเก่าและใหม่ เรามีสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ. จากบริษัทผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ยาวนานและทีมช่างที่มีความชำนาญการด้านการซ่อมบำรุงระบบปั๊มสุญญากาศ.

ขายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

ทางบริษัทเราติดตั้ง ตรวจเช็คการทำงาน นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทำความเย็น และเรามีสินค้าที่มีความเชื่อถือ

บริการของเรา

งานบริการด้านการซ่อมบำรุงและออกแบบระบบปั๊มสุญญากาศ การวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบปั๊มสุญญากาศ เครื่องมือที่แม่นยำและทันสมัยรวมถึงทีมผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปั๊มสุญญากาศเป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาระบบปั๊มสุญญากาศให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้งานของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากที่สุด เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุก ๆปัญหา

สินค้าของเรา

High vacuum pump oil (ST-200)

Diffusion pump oil (S)

Diffusion pump oil (A)

บริษัท วาตานาเบ้แวค (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรประเภทปั๊มสุญญากาศ อาทิ Rotary pump, Mechanical booster pump, Diffusion pump และอื่น ๆ รวมทั้งอะไหล่ต่าง ๆที่เกี่ยวกับระบบปั๊มสุญญากาศ นอกจากนี้บริษัทสามารถออกแบบและติดตั้งระบบปั๊มสุญญากาศให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ปั๊มสุญญากาศมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 50 ปี บริษัทฯมีความพร้อมในการให้คำปรึกษา ตลอดจนดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

Scroll to Top